20-31 Ιουλίου 2009 – Ταξίδι της καλλιτεχνικής ομάδας “ΚΥΚΛΑΔΕΣ”

Ταξίδι της καλλιτεχνικής ομάδας “ΚΥΚΛΑΔΕΣ”

Ταξίδι της καλλιτεχνικής ομάδας "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"