20-31 Ιουλίου 2009 – Ταξίδι της καλλιτεχνικής ομάδας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ»

Ταξίδι της καλλιτεχνικής ομάδας «ΚΥΚΛΑΔΕΣ»

Ταξίδι της καλλιτεχνικής ομάδας "ΚΥΚΛΑΔΕΣ"