Ιούλιος 2009 – Φεστιβάλ του Tianjin, Κίνα

Φεστιβάλ του Tianjin