Μεικτή Χορωδία

Επιστροφή στο Photo Gallery

Φωτογραφίες από τις εμφανίσεις της Μεικτής Χορωδίας «ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ».