ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ Άριστα Παμψηφεί απέσπασαν: η σπουδάστρια του πιάνου Έλενα Στάκα, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη – Παπαδιαμάντη και ο Βασίλης Γκόσιος, τάξη κας Μάγδας Νικολαίδου.

Στις εξετάσεις Δεξιοτεχνίας οι μαθητές της Ανωτέρας Έλενα Στάκα και Βασίλης Γκόσιος έλαβαν την Ανώτερη βαθμολογία: Άριστα Παμψηφεί.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣΣτις εξετάσεις αυτές ερμήνευσαν έργα εξαιρετικά δεξιοτεχνικά και εκφραστικά απαιτητικά προκειμένου να ετοιμαστούν για τις Διπλωματικές τους εξετάσεις.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣΗ ποιότητα της εκτέλεσης των έργων, τεχνικά και εκφραστικά, απέσπασαν τις καλύτερες κριτικές.

Με χαρά διαπιστώνουμε ότι η πείρα, η αγάπη και η γνώση των καθηγητών μας συμβαδίζοντας με την εργατικότητα, το ταλέντο και τον ενθουσιασμό των μαθητών μας αποδίδουν τα καλύτερα αποτελέσματα.