Σχολικό Έτος 2022/2023

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ
JORJIKIA TAMAR
Τάξη Παναγιώτη Τροχόπουλου.
Βαθμός: Λίαν Καλώς

ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τάξη Κωνσταντίνου Κηρολύτη.
Βαθμός: Άριστα Παμψηφεί και Δικαίωμα Δεξιοτεχνίας.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΟΥΡΟΥΚΟΓΛΟΥ
Τάξη Βασιλικής Τσιμπούκη.
Βαθμός: Λίαν Καλώς