Σχολικό Έτος 2020/2021

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ
Μπλέντζας Παναγιώτης, τάξη κου Θεόδωρου Κατή, Άριστα, 1ο Βραβείο και Διάκριση.