Σχολικό Έτος 2018/2019

ΘΕΡΙΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΑΝΟΥ
Κουγιουμτζόγλου Χριστόφορος, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, Άριστα και 1ο Βραβείο.

ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΑΝΟΥ
Παπαδοπούλου Σοφία, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, Λίαν Καλώς.

ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
Σύλλας Γώργος, τάξη κου Κώστα Κηρολύτη, Άριστα με Δικαίωμα Δεξιοτεχνίας.