Σχολικό Έτος 2017/2018

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΛΙΟΥ
Βλάχος Νέστορας, τάξη κου Σπύρου Στεργίου, Άριστα και 2ο Βραβείο. 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ
Λεμπέση Ευαγγελία, τάξη Αντίστιξης κου Ραυμόνδου-Αλκιβιάδη Ξανθάκη-Τερτσέτη, Λίαν Καλώς.