Σχολικό Έτος 2015/2016

ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

  • Καρδιανού Διονυσία-Φωτεινή, τάξη κας Στέλλας Χοναίου, Άριστα.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΒΙΟΛΙΟΥ

  • Νοκ Χριστίνα-Λίζα, τάξη κου Σπύρου Στεργίου, Άριστα,1ο Βραβείο και Αριστείο.

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Ζαραβούτση Παρασκευή-Έλλη, τάξη κας Σταυρούλας Παπαδιαμάντη, Καλώς.

ΠΤΥΧΙΟ ΚΙΘΑΡΑΣ

  • Χωμενίδης Νίκος, τάξη κου Σπύρου Μιχαήλ, Άριστα και Δικαίωμα Δεξιοτεχνίας.
  • Σέλα Πλούμπ, τάξη κου Κώστα Κηρολύτη, Άριστα και Δικαίωμα Δεξιοτεχνίας.

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΙΑΝΟΥ

  • Κονταράτου Κυριακή, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη, Άριστα Παμψηφεί.