Σχολικό Έτος 2012/2013

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

  • Κωτσέλη Νεφέλη, Άριστα, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη-Παπαδιαμάντη.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ

  • Κωτσέλη Νεφέλη, Άριστα Παμψηφεί και 1ο Βραβείο, τάξη κας Μαρίας Θωμά.

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΙΑΝΟΥ

  • Αποστόλου Μιχάλης, Άριστα, τάξη κας Μάγδας Νικολαίδου.
  • Κατή Σουζάνα-Παρασκευή, Λίαν Καλώς, τάξη κας Βασιλικής Τσιμπούκη.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

  • Γεωργιάδου Βασιλεία, Άριστα, τάξη κας Μαρίας Φραγκούλη.