Σχολικό Έτος 2011/2012

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ

 • Ταμπακοπούλου Μαριτίνα, Άριστα Παμψηφεί και 1ο Βραβείο, τάξη κας Μαρίας Θωμά.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΤΣΕΛΟΥ

 • Αβραμίδου Μαρία, Άριστα, τάξη κας Μαρίνας Κισλίτσινα.

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

 • Ανέστου Μαρία-Φωτεινή, Άριστα, τάξη κας Φίλιας Δαπέργολα.
 • Ιωαννίδου Μαριάννα, Άριστα, τάξη κας Μάγδας Νικολαϊδου.

ΠΤΥΧΙΟ ΦΛΑΟΥΤΟΥ

 • Πολυχρόνης Δημήτρης, Άριστα, τάξη κας Αλλέγρης Βουλγαράκη.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ

 • Πανέλλη Μαρία, Άριστα, τάξη κας Μάρθας Κυλάφη.
 • Τσουκαλάς Αρτέμης, Άριστα, τάξη κου Άλκη Τερτσέτη.

ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

 • Χατζοπούλου Ευγενία, Άριστα, τάξη κας Στέλλας Χροναίου.
 • Καραγιάννης Κωνσταντίνος, Λίαν Καλώς, τάξη κας Τζίνας Πούλου.

ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΩΔΙΑΣ

 • Κωτσέλη Νεφέλη, Άριστα, τάξη κας Μαρίας Θωμά.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

 • Διοματάρη Κωνσταντίνα-Μαρία, Άριστα, τάξη κας Μάρθας Κυλάφη.
 • Κυράνας Αναστάσιος, Λίαν Καλώς, τάξη κας Μιμής Ρουφογάλη.
 • Πωλαναγωνστάκη Ευγενία, Λίαν Καλώς, τάξη κας Ελένης Γιαννακοπούλου.
 • Ρώτα Μαρία-Δήμητρα, Άριστα, τάξη κας Μάγδας Νικολαϊδου.