Σχολικό Έτος 2001/2002

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

 • Αϊβάζης Σέργιος, Άριστα Παμψηφεί και Α΄ Βραβείο, τάξη κας Βασιλικής Τσιμπούκη.
 • Βάρσου Αλεξάνδρα, Άριστα Παμψηφεί και Β΄ Βραβείο, τάξη κου Αλεξέι Μιρόσνικοφ.
 • Φωτιάδου Αρίστη, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Σταυρούλας Παπαδιαμάντη.
 • Αλευροπούλου Αθηνά, Άριστα, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

 • Κορφιάτη Ελένη, Άριστα, τάξη κας Σταυρούλας Παπαδιαμάντη.
 • Καλογρίδης Αχιλλέας, Άριστα, τάξη κας Ελένης Γιαννακοπούλου.
 • Ξεφτέρη Κυριακή, Καλώς, τάξη κας Μιμής Ρουφογάλη.
 • Δημητριάδη Ηλέκτρα, Καλώς, τάξη κας Ολγας Παναγιωτίδου.

ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΙΟΥ

 • Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κου Σπύρου Στεργίου.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

 • Πάππου Μαρία-Γεωργία, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κου Νίκου Μαγουλά,.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

 • Ροτσος Νίκος, Άριστα, τάξη κου Κωνσταντίνου Ράμμου.
 • Πολυκρέτη Μαρία, Άριστα, τάξη κου Κωνσταντίνου Ράμμου.
 • Καραγιάννη Ανδριανή, Καλώς, τάξη κου Κωνσταντίνου Ράμμου.

ΠΤΥΧΙΟ ΩΔΙΚΗΣ

 • Μακρή Ελένη, Λίαν Καλώς, τάξη κας Καλλιόπης Χρυσίνα.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ

 • Τσέλιου Ευφροσύνη, Άριστα, τάξη κου Νίκου Γρηγορίου.
 • Κολοβού Βασιλική, Λίαν Καλώς, τάξη κου Κωνσταντίνου Ράμμου.

ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΥΓΚΑΣ

 • Ανδρούτσου Ευφροσύνη, Άριστα, τάξη κου Νίκου Καριώτη.
 • Βιολάρης Ανδρέας, Άριστα, τάξη κου Νίκου Καριώτη.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

 • Τσέρτος Γιάννης, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Λένας Γεωργαλή.
 • Γαλιατσάτου Πολύμνια, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Ντόρις Ακριώτη.
 • Καψωμενάκη Αγγελική, Άριστα, τάξη κας Ελένης Γιαννακοπούλου.
 • Μπουρνά Παναγιώτα, Άριστα, τάξη κας Ελένης Γιαννακοπούλου.
 • Ζαχαρίας Μανώλης, Άριστα, τάξη κας Κατείνας Γκίρδη.
 • Αλπαντάκη Μαρία, Άριστα, τάξη κας Ελένης Ρέντζου.
 • Γαβαλά Αννα, Λίαν Καλώς, τάξη κας Ελένης Γιαννακοπούλου.
 • Κουρκάκη Ζωή, Λίαν Καλώς, τάξη κας Λέλας Πολυμενέα.