Σχολικό Έτος 1987 – 1988

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Δρουκάλη Έρση, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.
  • Παπαδημητρίου Κατερίνα, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.
  • Παπαλεξάτου Ελένη, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΩΔΙΚΗΣ

  • Δρουκάλη Έρση, Άριστα, τάξη κ. Περικλή Κούκου.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Γκούμα Αντωνία, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κ. Νίκου Μαγουλά.
  • Γαρδέλης Γιώργος, Άριστα, τάξη κ. Νίκου Μαγουλά.
  • Γαρδέλης Ευάγγελος, Άριστα, τάξη κ. Νίκου Μαγουλά.