Σχολικό Έτος 1986 – 1987

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

  • Μέττα Χρυσούλα, Άριστα Παμψηφεί και Α’ Βραβείο, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.
  • Παπαχρήστου Άρτεμις, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Κολοβού Βασιλική, Άριστα κατά Πλειοψηφία, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.
  • Χρυσίνα Ελισάβετ, Άριστα κατά Πλειοψηφία, τάξη κας Μαρίας Σπανού.
  • Λογιάδης Μιλτιάδης, Άριστα Παμψηφεί και Διάκριση, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.
  • Πλατύραχος Νίκος, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Καλκάνη Δήμητρα, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κ. Νίκου Μαγουλά.