Σχολικό Έτος 1985 – 1986

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Σαρρή Θεοδοσία, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.
  • Αλούπη Αναστασία, Λίαν Καλώς, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Σπυροπούλου Ιωάννα, Άριστα, τάξη κ. Νίκου Μαγουλά.
  • Μπόμπολος Ηλίας, Άριστα, τάξη κ. Νίκου Μαγουλά.