Σχολικό Έτος 1984 – 1985

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

  • Μπαλάφα Στέλλα, Λίαν Καλώς, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Βαμβακάρη Μαργαρίτα, Άριστα κατά Πλειοψηφία, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Λυμπεροπούλου Κωνσταντίνα, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κ. Παλαμήδη.