Σχολικό Έτος 1983 – 1984

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

  • Ευφραιμίδης Αθανάσιος, Άριστα Παμψηφεί, Α’ Βραβείο και Αριστείο Εξαιρετικής Επίδοσης, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.
  • Ξένου Εριφίλη, Άριστα Παμψηφεί, Α’ Βραβείο και Αριστείο Εξαιρετικής Επίδοσης, τάξη κας. Μαρίας Κανατσούλη.