Σχολικό Έτος 1982 – 1983

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Καλούση Κατερίνα, Άριστα Παμψηφεί και Διάκριση, τάξη κας Μαρίας Κανατσούλη.
  • Πνάκα Κατερίνα, Άριστα, τάξη κας. Μαρίας Κανατσούλη.