Σχολικό Έτος 1981 – 1982

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Χρυσίνα Καλλιόπη, Άριστα, τάξη κ. Νίκου Μαγουλά.

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

  • Πνάκα Κατερίνα, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.