Σχολικό Έτος 1980 – 1981

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Μπαλάφα Στέλλα, Λίαν Καλώς, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.