Σχολικό Έτος 1979 – 1980

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Ευφραιμίδης Αθανάσιος, Άριστα Παμψηφεί και Χρηματικό Βραβείο, τάξη κ. Νίκου Μαγουλά.