Σχολικό Έτος 1978 – 1979

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Γιαννακοπούλου Ελένη, Άριστα κατά πλειοψηφία, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.