Σχολικό Έτος 1977 – 1978

ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΙΟΥ

  • Πνάκα Κατερίνα, Άριστα κατά Πληοψηφία, τάξη Λ. Γερακίνη.

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Σκαμπαρδώνη Χρυσαυγή, Άριστα Παμψηφεί και Χρηματικό Βραβείο, τάξη κας Α. Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Σπετσιέρη Μαλβίνα, Λίαν Καλώς, τάξη κας Α. Κανατσούλη.