Σχολικό Έτος 1976 – 1977

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Σπετσιέρη Μαλβίνα, Λίαν Καλώς, τάξη κ. Νίκου Μαγούλα.