Σχολικό Έτος 1975 – 1976

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Ντάρας Ευστάθιος, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.