Σχολικό Έτος 1974 – 1975

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Χαρίτου Ελπίδα, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Μπεχράκης Κυριάκος, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.