Σχολικό Έτος 1973 – 1974

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Χαρίτου Ελπίδα, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.