Σχολικό Έτος 1972 – 1973

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Κοτεπάνος Θεόδωρος, Άριστα Παμψηφεί και Διάκριση, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.
  • Κορνάρου Κατερίνα, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.