Σχολικό Έτος 1971-1972

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Λούπη Ζωή, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Τσαβδαρής Αστέριος, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.