Σχολικό Έτος 1970 – 1971

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Μαυρογιάννη Μαγδαληνή, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.