Σχολικό Έτος 1969 – 1970

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

  • Μαυρογιάννη Μαγδαληνή, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.