Σχολικό Έτος 1968 – 1969

ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΙΑΝΟΥ

  • Κανατσούλη Μαρία, ‘Αριστα Παμψηφεί, Α’ Βραβείο και Αριστείο Εξαιρετικής Ιδιοφυίας,
    τάξη Μ. Λάσκαρη.

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Μπιτζάνης Νίκος, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Α. Κανατσούλη.

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Μαυρογιάννη Μαγδαληνή, ‘Αριστα Παμψηφεί, τάξη κας Α. Κανατσούλη.