Σχολικό Έτος 1967 – 1968

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Κατσουλιέρη Γιώτα, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.