Σχολικό Έτος 1966 – 1967

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Κατσουλιέρη Γιώτα, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.