Σχολικό Έτος 1965 – 1966

ΠΤΥΧΙΟ ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ

  • Τσαβδαρής Στέργιος, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.