Σχολικό Έτος 1964 – 1965

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

  • Μπιτζάνης Νίκος, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.