Σχολικό Έτος 1963 – 1964

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Κανατσούλη Μαρία, Άριστα Παμψηφεί, Δικαίωμα Δεξιοτεχνίας και βραβείο “Μανώλη Καλομοίρη”, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.