Σχολικό Έτος 1962 – 1963

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

  • Κανατσούλη Μαρία, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.