Σχολικό Έτος 1961 – 1962

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Αλεξανδράκη Αλίκη, Άριστα Παμψηφεί, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.