Σχολικό Έτος 1959 – 1960

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΑΝΟΥ

  • Αλεξανδράκη Αλίκη, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.