Σχολικό Έτος 1958 – 1959

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Γεωργίου Στέλλα, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.