Σχολικό Έτος 1945 – 1946

ΠΤΥΧΙΟ ΠΙΑΝΟΥ

  • Ελένη Καρούσου, Άριστα, τάξη κας Ασπασίας Κανατσούλη.