Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2022/2023

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18:00 – 19:00
ΘΕΩΡΙΑ 1Η [κα Αλπαντάκη]
19:00 – 20:00
ΘΕΩΡΙΑ 2Η [κα Αλπαντάκη]
20:00 – 21:00
ΘΕΩΡΙΑ 3Η [κα Κυλάφη]
21:00 – 22:00
ΑΜΟΝΙΑ 3Η [κα Κυλάφη]
ΣΑΒΒΑΤΟ
09:00 – 10:00
ΑΡΜΟΝΙΑ 2Η [κα Κυλάφη]
10:00 – 11:00
ΑΡΜΟΝΙΑ 1Η [κα Κυλάφη]
10:00 – 11:00
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ [κος Μανωλικάκης]
11:00 – 12:00
ΙΣΤΟΡΙΑ 1Η [κος Μανωλικάκης]
ΣΑΒΒΑΤΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ – ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
11:00 – 12:00
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (3,5 – 5 ετών) [κα Μεντόγιαννη Τζωρτζίνα]
12:00 – 13:00
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ (5 – 6,5 ετών) [κα Μεντόγιαννη Τζωρτζίνα]