Πρόγραμμα Σπουδών

ΚΥΛΑΦΗ ΜΑΡΘΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
17.00 ΘΕΩΡΙΑ Α
18.00 ΘΕΩΡΙΑ B
19.00 ΘΕΩΡΙΑ Γ
ΚΥΛΑΦΗ ΜΑΡΘΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
09.00 ΑΡΜΟΝΙΑ Α 1
10.00 ΑΡΜΟΝΙΑ Α 2
11.00 ΑΡΜΟΝΙΑ Β
12.00 ΘΕΩΡΙΑ Γ
13.00 ΑΡΜΟΝΙΑ Γ
ΜΑΝΩΛΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00 ΙΣΤΟΡΙΑ Β
11.00 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΑ
12.00 ΙΣΤΟΡΙΑ Α
ΣΚΕΝΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ
10.00 ΧΟΡΩΔΙΑ
11.30 ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ

 

 

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΩ – ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ – ΠΕΜΠΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
17.30 2,5 έως 4 ΕΤΩΝ 11.30 – 13.30 2,5 έως 4 ΕΤΩΝ
18.30 4 έως 6 ΕΤΩΝ 11.30 – 13.30 4 έως 6 ΕΤΩΝ
ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ
17.30-18.30

 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΒΑΣΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.00-11.30